+381643396406 • +381641487691         e-mail: office@elektrobit.co.rs


INDUSTRIJSKI DIGITALNI LED SATOVI

Industrijski digitalni led satovi za hale, pogone, javne ustanove, škole, trgove, sportske dogadjaje ili tržne centre sa GPS sinhronizacijom.

INDUSTRIJSKI DIGITALNI LED TAJMERI

Industrijski digitalni led tajmeri za kontrolu i praćenje u industrijskim procesima ili tajmeri/štoperice za sportske komplekse i dogadjaje.

BRZINSKI DISPLEJI

Digitalni led brzinski displeji za kontrolu-nadzor ili prikazivanje brzine kretanja vozila.

DIGITALNI LED DISPLEJI ZA EMITOVANJE KURSA

Multifunkcionalni led displeji za emitovanje kursa sa opcijom prikazivanja informativnih podataka (sat-datum-temperatura-dan u nedelji).

PARKING DISPLEJI

Digitalni led displeji za parking prikazuju slobodan broj mesta na parkingu. Komunikacija žičnim i bežičnim putem.

DIGITALNI LED TAJMERI/SATOVI ZA SASTANKE-SKUPŠTINE

Digitalni led tajmeri za sastanke-skupštine sa zvučnim signalom i bežičnom komunikacijom.

NAMENSKI DIGITALNI LED DISPLEJI ZA INDUSTRIJU

Digitalni led namenski displeji za brojanje, merenje temperature, vlage, pritiska ili protoka.

DIGITALNI LED DISPLEJ BEZ POVREDE NA RADU

Digitalni led displeji za prikazivanje broja dana bez povrede na radu.

DIGITALNI LED DISPLEJI ZA
CENOVNIK NAFTNIH DERIVATA - TOTEM

Digitalni led displeji za prikaz cena naftnih derivata za toteme na benzinskim stanicama.

IZRADA SVETLEĆIH LED REKLAMA I RASVETA

Led reklame sa efektima za postizanje vizuelnog identiteta.

RGB DIGITALNI LED DISPLEJI

STOP led sign

LED SIGN DISPLEJI

REKLAME NA SOLARNU ENERGIJU

INFORMATIVNI DIGITALNI LED
APOTEKARSKI KRSTOVI

JEDNOBOJNI DIGITALNI LED DISPLEJI MANJIH DIMENZIJA

BROJAČ POSETILACA - PROLAZA

RF TRANSCEIVER - RS232

AUTOMATI ZA REKLAMU

PROJEKTOVANJE I IZRADA
MIKROKONTROLERSKIH UREDJAJA

MIKROKONTROLERSKO UPRAVLJANJE

USLUŽNA ELEKTROMONTAŽA
I PROJEKTOVANJE


                                                

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Početna | O Nama | Kontakt
Copyright © 2019 ElektroBit Subotica . All Rights Reserved. Powered by ElektroBit Team.

ELEKTROBIT  e-mail: office@elektrobit.co.rs          ELEKTROBIT  Phone: +(381) 64 3396 406 • +(381) 64 1487 691 • +(381) 66 9721 657     |      Cvetka Manojlovića 31, Subotica, SRB
SUBOTICA

Elektrobit Subotica - Izrada i projektovanje uredjaja za industrijsku elektroniku i procesno upravljanje - Elektrobit Subotica - Industrijski digitalni led satovi, industrijski digitalni led tajmeri za prećenje industrijskih procesa, primena u sportskim kompleksima, skupštine i sastanci - označavanje kraja radnog procesa sa zvučnim ili vizuelnim signalom, digitalni led brzinski displej za kontrolu i monitoring kretanja i merenje brzine vozila, namenski displeji za industriju - displeji za brojanje - displeji za temperaturu - displeji za pritisak - displeji za prikazivanje protoka - displeji informativnog karaktera, kontroleri za reklame, izrada led reklama, SCADA sistemi, brojac posetilaca - prolaza, digitalni led displeji za emitovanje kursa, namenski digitalni led displeji, digitalni led displeji za cenovnik naftnih derivata, jednobojni digitalni led displeji, RGB digitalni led displeji, Industrijski digitalni led parking displeji, Led sign displeji, Countdown led displeji - Elektrobit Subotica - Projektovanje i izrada namenskih uredjaja, mikrokontrolersko upravljanje, uslužna elektromontaža, usluzno projektovanje namenskih uredjaja, informativni digitalni led apotekarski krstovi,brzinski displeji, dopler radar, pokazivač brzine, merač brzine, radar speed display, radar, usporivač, RF TRANSCEIVER RS232, AUTOMATI ZA REKLAMU, displeji specijalne namene, displeji za skupstinu, displeji za sastanke, industrijski digitalni led satovi za hale, pogone, javne ustanove, škole, trgove, tržne centre, sportske dogadjaje - digitalni satovi - led satovi, digitalni led satovi zidni, digitalni led satovi za industriju, industrijski digitalni led satovi sa gps sinhronizacijom, gps industrijski digitalni led satovi, industrijski digitalni led sat/alarm za označavanje početka/kraja pauze, radnog vremena ili odredjenog radnog procesa, industrijski digitalni led satovi za hale i pogone sa gps navodjenjem, industrijski digitalni led satovi sa zvučnom signalizacijom/sirenom jednotonskom sa regulacijom ili 32-tonskom sa tri nivoa jačine zvuka regulacije, industrijski digitalni led satovi mogu služiti i za automatsko aktiviranje zvona u školama sa unapred definisanim vremenima za početak-završetak pauze, industrijsi digitalni led displeji za brojanje proizvoda u industriji, digitalni led brojač za industriju,

Elektrobit Subotica
Flag Counter
// Elektrobit Subotica - Izrada i projektovanje uredjaja za industrijsku elektroniku i procesno upravljanje // Elektrobit Subotica - Industrijski digitalni led satovi za hale, pogone, javne ustanove, škole, trgove, sportske dogadjaje ili tržne centre sa GPS sinhronizacijom, alarm, jednotonska ili 32-tonska sirena sa regulacijom jačine zvuka, temperatura, vlažnost vazduha, uv indeks, industrijski digitalni led tajmeri za praćenje industrijskih procesa, primena u sportskim kompleksima, skupštine i sastanci - označavanje kraja radnog procesa sa zvučnim ili vizuelnim signalom, digitalni led brzinski displej za kontrolu i monitoring kretanja i merenje brzine vozila, namenski displeji za industriju - displeji za brojanje - displeji za temperaturu - displeji za pritisak - displeji za prikazivanje protoka - displeji informativnog karaktera, digitalni led displeji za emitovanje cena naftnih derivata - totem, multifunkcionalni displeji za emitovanje kursa za menjačnice, parking displeji za prikaz slobodnog broja mesta, displeji za prikazivanje broja dana bez povrede na radu, led reklame sa efektima, solarne led reklame, digitalni led apotekarski krstovi sa implementiranim informativnim displejom (sat-datum-temperatura), brojač posetilaca, rf transceiver rs232, mikrokontrolerski automati za upravljanje led reklamama, projektovanje i izrada uredjaja sa mikrokontrolerskom bazom - mikrokontrolersko upravljanje - SCADA sistemi, uslužna elektromontaža i projektovanje. //
ElektroBit 2019 ©